Chính sách bảo mật

Ngày cập nhật cuối cùng: 18 tháng 08 năm 2020

Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách và phương pháp về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn khi Bạn sử dụng topvaytienonline.vn (còn được gọi là “Công ty”, “Trang web”, “Dịch vụ”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi” trong Thỏa thuận này). Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn nhằm cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng trang web này, Bạn đồng ý với việc chúng tôi được quyền thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách Bảo mật này.

Thu thập, tập hợp và sử dụng dữ liệu cá nhân 

Topvaytienonline.vn không xử lý đầy đủ các thông tin chi tiết cá nhân hoặc đơn xin vay. Thông tin liên quan đến đơn xin vay được xử lý bởi công ty tín dụng nơi đã nộp đơn. Topvaytienonline.vn không bao giờ nhận hoặc sử dụng thông tin tín dụng của người dùng. Topvaytienonline.vn xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR).

Thông tin thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin nhận dạng của từng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

 • Địa chỉ email
 • Dữ liệu sử dụng

Địa chỉ email

Khi Bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi thu thập và lưu trữ địa chỉ email của Bạn để gửi cho Bạn các email với các mẹo và tin tức. Chúng tôi chỉ gửi bản tin cho những người dùng đã xác nhận đăng ký qua email.

Để cải thiện chất lượng bản tin và đánh giá mức độ phù hợp của nội dung, chúng tôi thu thập dữ liệu về cách người đã đăng ký tương tác với bản tin. Người đăng ký có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào thông qua liên kết ở cuối mỗi bản tin hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi:

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng sẽ được chúng tôi thu thập tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ giao thức internet thiết bị của bạn (VD địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập, thời gian sử dụng trên các trang đó, các thông tin duy nhất để nhận dạng thiết bị cùng với các dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ trên thiết bị di động, một số thông tin nhất định có thể được thu thập một cách tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn: loại thiết bị di động sử dụng, ID duy nhất trên thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, hệ điều hành mà thiết bị di động của Bạn sử dụng, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Vì chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân như tên hoặc địa chỉ, thông tin trên có thể không liên quan đến cá nhân Bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Bạn được quy định trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin về Bạn từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác hoặc nhà quảng cáo của chúng tôi. Theo hướng của bạn, chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu từ các dịch vụ của bên thứ ba cung cấp theo cơ chế chia sẻ thông tin mà Bạn đã đồng ý cung cấp cho bên thứ ba thông qua việc sử dụng giao diện chương trình ứng dụng (API), chẳng hạn như Facebook Connect hoặc Twitter API . Nếu chúng tôi kết hợp thông tin từ các nguồn khác với thông tin của Bạn mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ, các thông tin kết hợp sẽ được chúng tôi xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này, Điều khoản và luật hiện hành.

Dữ liệu cá nhân dùng để làm gì?

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ, bao gồm theo dõi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
 • Quản lý các yêu cầu: tham dự và quản lý các yêu cầu của bạn gửi cho chúng tôi.
 • Cung cấp cho bạn các tin tức, ưu đãi đặc biệt và các thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ khác, và các sự kiện trừ khi Bạn lựa chọn không nhận các thông tin trên.

Cách thức lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin thu thập được được lưu trữ trong các công ty bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận và có các quy trình thực thi GDPR và không bao giờ chuyển tiếp thông tin họ thu thập được. Các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ web của chúng tôi được lưu trữ tại Google Analytics. Email và thông tin về việc sử dụng các bản tin được chúng tôi lưu trữ trong Mailerlite. Quy định về việc lưu trữ thông tin bởi các bên thứ ba này tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Dữ liệu Cá nhân của Bạn miễn là nhận thấy chúng cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Truyền dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin của bạn, bao gồm cả các thông tin liên quan đến Dữ liệu Cá nhân, sẽ được chúng tôi xử lý tại các văn phòng điều hành của Công ty và ở bất kỳ địa điểm nào khác có trụ sở của các bên tham gia vào việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến – và sau đó duy trì trên – các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, địa phương, quốc gia của Bạn hoặc khu vực pháp lý khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp quy định tại khu vực của bạn.

Sự đồng ý của Bạn đối với Chính sách Bảo mật này sau khi cung cấp các thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Bạn đối với việc truyền tải đó. 

Công ty thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn theo Chính sách Bảo mật này. Nó sẽ không được truyền đến bất kỳ tổ chức hoặc quốc gia nào trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp.

Các trường hợp được phép tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Bạn có thể được chuyển cho bên thứ ba và khi đó, dữ liệu đó sẽ trở thành đối tượng của Chính sách Bảo mật khác.

Thực thi pháp luật

Công ty có thể có nghĩa vụ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong các điều kiện nhất định, ví dụ, khi luật pháp hoặc các cơ quan quản lý nhà nước (ví dụ: tòa án) yêu cầu điều đó.

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn khi tin rằng hành động này là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và phòng thủ các quyền hoặc tài sản của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ
 • Bảo vệ người dùng sử dụng Dịch vụ hoặc công chúng

Dữ liệu cá nhân được bảo mật như thế nào 

Việc bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của Bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào trên Internet hoặc bất kỳ phương tiện lưu trữ điện tử nào có độ an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, nhưng chắc chắn không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể gồm liên kết đến các trang web khác không điều hành bởi chúng tôi. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bất kỳ bên thứ ba nào, Bạn sẽ được điều hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web mà Bạn truy cập.

Chúng tôi không thực hiện kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các nội dung được xuất bản trên các trang web đó.

Thay đổi chính sách bảo mật 

Chính sách Bảo mật này có thể được chúng tôi cập nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này.

Bạn cần phải theo dõi Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết được bất kỳ thay đổi nào được thực hiện. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi được đăng tải trên trang này.

Quyền đối với dữ liệu

Quyền của bạn với tư cách là một chủ thể dữ liệu bao gồm (nếu có):

 • Quyền được thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi Dịch vụ của chúng tôi
 • Quyền được phản đối xử lý các dữ liệu cá nhân của Bạn
 • Quyền yêu cầu xóa các dữ liệu cá nhân của Bạn 
 • Quyền di chuyển, sao chép hoặc truyền dữ liệu cá nhân của Bạn (“khả năng di chuyển dữ liệu”)
 • Quyền nhận thông tin và phản đối việc ra quyết định tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ

Yêu cầu dữ liệu

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quyền dữ liệu của Bạn hoặc tin rằng chúng đã bị topvaytienonline.vn vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.