Những kiến thức cơ bản về vòng quay vốn lưu động

Trong tài chính của mỗi doanh nghiệp, một trong những vấn đề rất quan trọng liên quan đến tình hình kinh doanh cũng như sự sống còn của doanh nghiệp, đó chính là vòng quay vốn lưu động

Trong kinh doanh, vốn lưu động vô cùng quan trọng và cần thiết đối với việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu như một doanh nghiệp có số vốn lưu động hay vòng quay vốn lưu động thấp thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh, ngược lại số vòng quay càng cao thì cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động tốt và sử dụng vốn một cách hiệu quả.

Hãy cùng tìm hiểu những kiến thức, cách tính và ý nghĩa của vòng quay vốn lưu động đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong bài viết sau. 

Định nghĩa về vốn lưu động 

Để hiểu được khái niệm vòng quay vốn lưu động, đầu tiên, bạn cần phải hiểu rõ vốn lưu động là gì? 

Vốn lưu động còn được gọi là tài sản lưu động, chỉ những giá trị ngắn hạn, vốn ngắn hạn của doanh nghiệp như tiền lương, tiền đầu tư, hàng tồn kho… hoặc các giá trị cố định khác như trang thiết bị… Vốn lưu động là thước đo tiền mặt phục vụ cho hoả động sản xuất kinh doanh đồng thời thể hiện tính thanh khoản và khả năng vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Vòng quay vốn lưu động là gì?

Theo định nghĩa trong tài chính doanh nghiệp, vòng quay vốn lưu động chính là thời gian mà doanh nghiệp hoàn thành một chu kỳ kinh doanh của mình. Thông qua số vòng quay này, người ta có thể hiểu và nắm bắt sơ qua được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Số vòng quay vốn lưu động càng lớn cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động càng hiệu quả. Còn nếu như số vòng quay vốn lưu động thấp, điều này chứng tỏ khả năng về sản xuất, thu hồi vốn, luân chuyển hàng hoá chậm. Điều này dẫn đến doanh thu, chi phí kinh doanh cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh không tăng trưởng, ngưng trệ và không có hiệu quả.

Tuy nhiên, không phải vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp, ngành nghề nào cũng giống nhau. Tuỳ vào từng lĩnh vực kinh doanh khác nhau sẽ có chỉ số, tốc độ vòng quay vốn lưu động khác nhau. Những doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại sẽ có số vòng quay vốn lưu động cao hơn so với doanh nghiệp sản xuất cơ bản. 

Công thức tính vòng quay vốn lưu động

Để có thể tính vòng quay vốn lưu động, trước tiên bạn cần nắm được công thức tính vốn lưu động như sau: Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn được hiểu là tài sản của doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian một  năm. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt, các khoản ngắn hạn khác như vốn và tài sản.

+ Còn nợ ngắn hạn được hiểu là những khoản nợ mà doanh nghiệp cần phải thanh toán trong thời gian là một năm, gồm các khoản nợ phải trả và nợ dồn.

Trên cơ sở kết quả tính vốn lưu động ta có cách tính số vòng quay vốn lưu động khá đơn giản, ta áp dụng theo công thức tính sau đây: 

Số vòng quay vốn lưu động = Doanh Thu Thuần/Vốn lưu động bình quân

Trong đó: 

+ Vốn lưu động bình quân= (Tổng vốn lưu động các tháng 1 + …+ tháng 12 )/12.

+ Doanh thu thuần = doanh thu bán hàng – các khoản giảm trừ doanh thu.

Thông qua cách tính vòng quay vốn lưu động, chúng ta có thể hiểu và nhìn rõ hơn những yếu tố tạo nên và ảnh hưởng đến hệ số vòng quay vốn lưu động.  

Để tăng số vòng quay vốn lưu động cũng như tăng hiệu quả công việc kinh doanh của mình, hãy quản lý tốt về tiền mặt, hàng tồn kho và thu hồi các khoản nợ. Và hãy nhớ rằng, luôn luôn giữ vòng quay số vốn lưu động của công ty ở số dương và đạt mức cao nhất có thể, đừng để số vòng quay này xuống số âm. 

Ý nghĩa vòng quay vốn lưu động là gì?

Trên cơ sở định nghĩa về vòng quay vốn lưu động và công thức tính vòng quay vốn lưu động đã đề cập ở phần trên, chúng ta có thể nắm được các yếu tố cấu thành nên sơ đồ vòng quay vốn lưu động cũng như rút ra được vòng quay vốn lưu động có ý nghĩa gì?

Vốn lưu động của doanh nghiệp nhằm sử dụng và phục vụ cho quá trình dự trữ, sản xuất cũng như lưu thông.Cho nênvòng quay vốn lưu động có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp. Bản thân số vòng quay này đã thể hiện về tình hình sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp. Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp, chúng ta chỉ cần đơn giản nhìn vào số vòng quay vốn lưu động và so sánh với các chỉ số vòng quay vốn lưu động của các doanh nghiệp cùng ngành nghề. 

Khi doanh nghiệp có số vòng quay vốn lưu động lớn, cho thấy công ty đang làm ăn kinh doanh, sản xuất hiệu quả, hãy tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động doanh nghiệp của mình hơn nữa. Doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động càng hiệu quả thì sẽ càng sản xuất cũng như tiêu thụ được nhiều sản phẩm. Chính vì vậy, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lý cũng như sử dụng hợp lý hiệu quả của vốn lưu động và tìm cách nâng cao hệ số vòng quay vốn lưu động trong năm

Còn nếu như số vòng quay vốn lưu động thấp, chứng tỏ rằng, công ty đang gặp vấn đề và khó khăn trong kinh doanh. Hãy xem xét sản phẩm làm ra và tìm hướng khắc phục nếu như không muốn phá sản. 

Hy vọng rằng, khái niệm, cách tính và ý nghĩa về vòng quay vốn lưu động được giới thiệu trong bài viết trên sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức hữu ích để quản lý tốt hơn nguồn vốn lưu động cũng như cách quản lý hiệu quả hơn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình.